TMK Projekt s.c. Tomasz Paliwoda, Mariusz Wnorowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Przygotowanie do internacjonalizacji produktów firmy TMK Projekt s.c. na rynku niemieckim”

Całkowita wartość projektu: 357 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 239 785,00 PLN

Projekt dotyczy przygotowania przedsiębiorstwa TMK Projekt s.c. do internacjonalizacji na rynek niemiecki. Celem projektu jest podjęcie i rozwój działalności eksportowej, dywersyfikacja rynków, na które firma sprzedaje produkty GRG, wzrost sprzedaży i zysków, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Firma TMK Projekt s.c. posiada model biznesowy związany z internacjonalizacją na rynek niemiecki, który został opracowany w maju 2021 r. we współpracy z Projekt Optimum s.c.,. Projekt Optimum w ścisłej współpracy z przedstawicielami firmy przeprowadziła analizę działalności Wnioskodawcy, potencjału internacjonalizacyjnego produktu GRG oraz specyfiki wybranego rynku zagranicznego i udzieliła doradztwa w zakresie nowego modelu biznesowego i wejścia na nowy rynek. W wyniku przeprowadzonych analiz jako najbardziej atrakcyjny rynek został wskazany rynek Niemiec.

Produktem przeznaczonym do internacjonalizacji jest prefabrykat GRG, który jest innowacyjnym, a zarazem jednym z najnowszych rodzajów gipsowej dekoracji, a także obecnie najbardziej popularny, odnawialny produkt w międzynarodowym budownictwie i w świecie materiałów dekoracyjnych. W celu wejścia na nowy rynek i wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją wskazano poniższe zadania:

Zadanie 1 Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego (zakup usług doradczych i inne specjalistycznych). Zadanie obejmuje zakup usług doradczych w zakresie wyszukania i selekcji partnerów, przygotowania produktu do potrzeb rynku niemieckiego, przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi formalno-prawnej, przygotowania szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania materiałów promocyjnych, opracowania katalogów i opisów technicznych, a także wszczęcia procedury certyfikacji i wykonania niezbędnych badań produktu.

Zadanie 2 Udział w międzynarodowych targach w Niemczech. Zadanie obejmuje wszelkie niezbędne czynności związane z organizacją i uczestnictwem w targach w Niemczech.

Efektem podjęcia działalności eksportowej ma być systematyczny wzrost przychodów z eksportu, które w roku 2025 mają przekroczyć 1 mln zł. Dodatkowym efektem projektu ma być zwiększenie rozpoznawalności produktów firmy na rynku międzynarodowym w szczególności niemieckim oraz umacnianie pozycji konkurencyjnej firmy zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym oraz zmniejszenie ryzyka sprzedażowego związanego ze sprzedażą produktów firmy jedynie na rynku rodzimym.