Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo socjalną, przyłączem do biogazowni oraz miejscami parkingowymi i utwardzonym placem manewrowym w Michałowie” nr WND-RPPD.01.05.00-20-0328/18.

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0328/18-00 zawarta dnia 25.01.2019 r.

Niniejszy projekt będzie polegał na realizacji następujących działań:

  1. Budowa budynku produkcyjno –magazynowego z częścią biurowo – socjalną wraz ze wszelkimi niezbędnymi instalacjami wewnątrz i na zewnątrz budynku

Budynek będzie zlokalizowany w mieście Michałowo, w gminie Michałowo. Całkowita projektowana powierzchnia zabudowy budynku wyniesie 1038 m2, całkowita powierzchnia użytkowa – 998,43 m2.

Zakres prac obejmie budowę nowego budynku, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej z przyłączem do biogazowni (instalacje wewnętrzne – instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacja wodociagowa, wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna, instalacja kanalizacji sanitarnej, technologia węzła cieplnego), wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej z przyłączem do biogazowni oraz miejsc postojowych (instalacje zewnętrzne – kanalizacja sanitarna zewnętrzna, przyłącze wodociągowe, przyłącze ciepłownicze do biogazowni).

  1. Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń

Zaplanowano zakup nowoczesnej przemysłowej 5-osiowej frezarki CNC (centrum obróbcze sterowane numerycznie CNC z systemem wspomagania projektowania obróbki) , która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz produkcję prefabrykatów GRG o większej niż dotychczas wielkości. Frezarka będzie umożliwiała obróbkę m.in.gliny. Frezarka będzie narzędziem służącym do wykonywania modeli niezbędnych do wykonywania odlewów gipsowych. Centrum obróbcze pozwoli na uzyskiwanie modeli o maksymalnych wymiarach: 2600mm/4500mm/1200mm.

Ponadto planowany jest zakup specjalistycznej dedykowanej suszarni do suszenia wykonanych prefabrykatów GRG. Pozwoli to na optymalizacje warunków suszenia, który jest właściwie ostatnim etapem procesu produkcyjnego, a tym samym znaczące skrócenie czasu suszenia odlanych już elementów gipsowych.

Inwestycja w zaprezentowanym zakresie w całości zaspokoi obecne najważniejsze potrzeby inwestycyjne firmy, gdyż jej efektem będzie zapewnienie ciągłości realizowanych procesów produkcyjnych, znaczące usprawnienie procesów produkcyjnych, poprawa efektywności prowadzonych procesów produkcyjnych oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych, w tym produkcję prefabrykatów GRG o znaczenie większych rozmiarach niż obecnie. Inwestycja w zaplanowanym zakresie zapewni rozwój firmy, umocnienie pozycji na rynku krajowym oraz wzrost potencjału do konkurowania z posiadaną oferta na rynkach zagranicznych.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 3 374 509,22 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 079 733,63 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Michałowo maj 2019