Projekt dotyczy udziału przedsiębiorstwa TMK Projekt s.c. w charakterze wystawcy w Międzynarodowych Targach Mebli Salone del Mobile w Mediolanie. Impreza targowa odbędzie się w kwietniu 2020r. Projekt jest jednym z narzędzi służących rozwojowi przedsiębiorstwa i wejściu z innowacyjną ofertą produktową na rynki krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza Europy Zachodniej.

Głównym celem projektu, a więc udziału firmy TMK Projekt s.c. w targach  Salone del Mobile w Mediolanie jest promocja produktów firmy – prefabrykatów GRG.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to:

– zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców zagranicznych głównej oferty produktowej tj. prefabrykatów GRG,

– nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi klientami: architektami, designerami, projektantami wnętrz i inwestorami zainteresowanymi ofertą firmy TMK Projekt,

– wzrost rozpoznawalności produktów firmy – prefabrykatów GRG wśród klientów zagranicznych, głównie z obszaru Europy Zachodniej,

– podpisanie co najmniej 3 listów intencyjnych z potencjalnymi klientami zainteresowanymi ofertą firmy,

– wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym osiągnięty dzięki promocji i większej rozpoznawalności marki.

Długofalowym spodziewanym efektem udziału w wybranej imprezie targowej i jednocześnie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo celem  jest wzrost sprzedaży eksportowej.

Projekt będzie realizowany w ramach dwóch zadań:

  1. Przygotowanie wyjazdu na Międzynarodowe Targi Mebli Salone del Mobile w Mediolanie
  2. Wyjazd na Międzynarodowe Targi Mebli Salone del Mobile w Mediolanie.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte będą następujące wskaźniki produktu i rezultatu określone na poziomie programowym:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z EFRR: 1 przedsiębiorstwo
  2. Liczba  przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [przedsiębiorstwa]: 1 przedsiębiorstwo
  3. Liczba podpisanych listów intencyjnych : 3 szt.