Firma TMK Projekt s.c. Tomasz Paliwoda, Mariusz Wnorowski uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, na realizację projekt pn.: Promocja innowacyjnej oferty produktowej firmy TMK Projekt s.c. na Międzynarodowych Targach Mebli Salone del Mobile w Mediolanie o numerze: WND-RPPD.01.04.01-20-0078/19. Wartość projektu wynosi: 143 055,78 PLN, wartość dofinansowania – 98 496,19 PLN, a wkład z UE – 98 496,19 PLN.

Projekt dotyczy udziału przedsiębiorstwa TMK Projekt s.c. w charakterze wystawcy w Międzynarodowych Targach Mebli Salone del Mobile w Mediolanie. Impreza targowa odbyła się we wrześniu 2021r. Projekt jest jednym z narzędzi służących rozwojowi przedsiębiorstwa i wejściu z innowacyjną ofertą produktową na rynki krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza Europy Zachodniej.

Głównym celem projektu, a więc udziału firmy TMK Projekt s.c. w targach  Salone del Mobile w Mediolanie jest promocja produktów firmy – prefabrykatów GRG.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to:

– zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców zagranicznych głównej oferty produktowej tj. prefabrykatów GRG,

– nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi klientami: architektami, designerami, projektantami wnętrz i inwestorami zainteresowanymi ofertą firmy TMK Projekt,

– wzrost rozpoznawalności produktów firmy – prefabrykatów GRG wśród klientów zagranicznych, głównie z obszaru Europy Zachodniej,

– podpisanie co najmniej 3 listów intencyjnych z potencjalnymi klientami zainteresowanymi ofertą firmy,

– wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym osiągnięty dzięki promocji i większej rozpoznawalności marki.

Długofalowym spodziewanym efektem udziału w wybranej imprezie targowej i jednocześnie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo celem  jest wzrost sprzedaży eksportowej.

Projekt będzie realizowany w ramach dwóch zadań:

  1. Przygotowanie wyjazdu na Międzynarodowe Targi Mebli Salone del Mobile w Mediolanie
  2. Wyjazd na Międzynarodowe Targi Mebli Salone del Mobile w Mediolanie.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte będą następujące wskaźniki produktu i rezultatu określone na poziomie programowym:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z EFRR: 1 przedsiębiorstwo
  2. Liczba  przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [przedsiębiorstwa]: 1 przedsiębiorstwo
  3. Liczba podpisanych listów intencyjnych : 3 szt.